برچسب: استراتژی

مفهوم ارزش

ارزش (مفهوم ارزش) یکی از مفاهیم اساسی در بازاریابی مطرح می شود. تعاریف گوناگونی بازاریابی حول خلق یا مبادله ارزش عنوان گردیده است. براساس کاتلر و کلر (1386) به منظور تبادل ارزش که یکی از مفاهیم اصلی در بازاریابی است، حداقل دو طرف می بایست وجود داشته باشند و هر طرف می بایست ارزشی جهت ارایه به طرف مقابل داشته باشد. براساس لیتماکی و کورداپلسکی (1997) در اکثر مدارس کسب و کار آموزش داده می شود که هدف از کسب و کار خلق ارزش برای سایر ذی نفعان است. موفقیت یک سازمان در کسب و کار باعث بروز ارزش برای...

ادامه خواندن ←

گزینش استراتژی ها در تناسب با موقعیت های ماتریس SWOT

  در اجرای مراحل متوالی فرآیند و سیستم مدیریت استراتژیک و پس از طی گام های تحلیل عوامل درونی و عوامل بیرونی شما بایستی به تدوین استراتژی های ممکن بپردازید. یکی از متدهای تدوین استراتژی ها، ماتریس ضعف ها (ناتوانی ها)، قوت ها (توانمندی ها)، فرصت ها و تهدیدها می‌باشد. پس از تعیین استراتژی ها با استفاده از ماتریس SWOT ، شما نیاز دارید بدانید از استراتژی هایی که تعریف و ارائه گردیده‌اند، کدام یک با توجه به شرایط، اقتضائات و موقعیتی که سازمان در آن قرار دارد، مناسب تر بوده تا به کار گرفته شوند و اجرا گردند. به...

ادامه خواندن ←

بازاریابی رسانه های اجتماعی و ابعاد آن

عبارت است از استفاده از مفاهیم و ابزارهای بازاریابی بازرگانی در برنامه هایی است که هدف از آن تاثیر بر رفتار افرادد به منظور ارتقای سطح رفاه خود آنها و جامعه است (کاتلر و آرمسترانگ، 1388). بازاریابی در شبکه های اجتماعی (رسانه های اجتماعی)، به دست آوردن ترافیک بیشتر برای وب سایت و یا جلب توجه به یک موضوع از طریق شبکه های اجتماعی مانند: فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین و پینترست و ... است. در این شیوه معمولا تمرکز بر ایجاد محتوایی است که بواسطه آن بتوان، توجه مخاطبان را در آن پلتفرم‎ها جلب کرده و خوانندگان را تشویق به اشتراک...

ادامه خواندن ←