برچسب: دفاع غیرنظامی

الزامات مورد توجه طراحان در طراحی فضاهای امن (پدافند غیرعامل)

معماری و شهرسازی به عنوان یک واسطه، قدرت دفاعی (پدافند غیرعامل) را بالا می برد و در ارضای نیاز به امنیت در سلسله مراتب پله ای مازلو اثر مثبت داشته و باعث بقای انسان می گردد. در "اکستیکس"، واژه "دفاع" در مقابل "دشمن" (تهدیدات انسان ساز) و واژه "ایمنی و حفاظت" در مقابل تهدیدات طبیعی به کار می رود. با این رویکرد روانشناسانه به معماری و شهرسازی، بحث ایمنی و امنیت باید در کلیه سطوح برنامه ریزی و طراحی، از موضوعات کلان شهرسازی تا معماری و جزئیات فنی مد نظر قرار گیرد. برای مثال اثرات موج انفجار ناشی از بمباران...

ادامه خواندن ←

معرفی انواع استحکامات دفاعی

با توجه به اینکه در نبرد آینده احتمال  حمله دشمن به بیشتر تاسیسات مهم، مراکز صنعتی و تجمعی ایران اسلامی وجود دارد و همچنین بروز حوادث طبیعی شدید مانند زمین لرزه، اکثر استحکامات دفاعی و تاسیسات کشور را مورد تهدید قرار می دهد، تمامی سازه ها و ساختمان های مهم کشور به نوعی دفاعی- نظامی تلقی شده و بر این اساس لازم است در حد امکان ملاحظات پدافند غیرعامل درباره ی همه ی آنها رعایت گردد. حفاظت از ساختمان ها، وابسته به نوع کاربری و اهمیت آنها به لحاظ استراتژیک می باشد. قرارگاه های فرماندهی و کنترل، پناهگاه ها، استحکامات...

ادامه خواندن ←