برچسب: ذینفعان

قوانین طلایی مدیریت پروژه

قانون اول  قانون اول حاکی از آن است که تعریف دقیق و واضح از اهداف پروژه لازمه موفقیت ان بشمار می آید. به نحوی که با کلیه افراد و ذینفعان درگیر  (مدیریت پروژه) در پروژه بر روی اهداف و تبیین دقیق آنان اتفاق نظر وجود داشته باشد. مشخص کردن این موضوع که می خواهید چه کاری انجام دهید کافی نمی باشد بلکه می بایست تمامی افراد و ذینفعان پروژه ( حامیان پروژه) به اهداف مذکور معتقد و آن را پذیرفته باشند. قانون دوم  یکی از شرایط لازم برای موفقیت پروژه تشکیل تیم خوب و سازنده که شامل افراد ماهر، شایسته...

ادامه خواندن ←

مفهوم ارزش

ارزش (مفهوم ارزش) یکی از مفاهیم اساسی در بازاریابی مطرح می شود. تعاریف گوناگونی بازاریابی حول خلق یا مبادله ارزش عنوان گردیده است. براساس کاتلر و کلر (1386) به منظور تبادل ارزش که یکی از مفاهیم اصلی در بازاریابی است، حداقل دو طرف می بایست وجود داشته باشند و هر طرف می بایست ارزشی جهت ارایه به طرف مقابل داشته باشد. براساس لیتماکی و کورداپلسکی (1997) در اکثر مدارس کسب و کار آموزش داده می شود که هدف از کسب و کار خلق ارزش برای سایر ذی نفعان است. موفقیت یک سازمان در کسب و کار باعث بروز ارزش برای...

ادامه خواندن ←

چرخه عمر پروژه های زیربنایی

روشی که معمولا به کمک مدیران پروژه برای تخمین کار و بودجه مورد نیاز یک پروژه مورد استفاده قرار می­گیرد، چرخه عمر پروژه می­باشد. این مفهوم برای مدیران امروزی به مراتب بیش­تر از قبل آشناتر و قابل فهم ­تر است. این مراحل به صورت پی ­درپی بوده که چارچوب اساسی برای اهداف مدیریت پروژه را فراهم می­سازد (سازمان زیربنایی انتاریو، 2010). پروژه­های زیربنایی طبق تعریف سازمان مدیریت پروژه ( ۱۹۹۷) شامل پنج فاز آغازین، آماده سازی، اجرا، عملکرد و کنترل پروژه و در نهایت خاتمه شامل چرخه عمر پروژه­ هایی است که به طور دقیق برنامه­ریزی شده باشند. هم­چنین طبق...

ادامه خواندن ←