برچسب: مدیریت بحران

معرفی انواع استحکامات دفاعی

با توجه به اینکه در نبرد آینده احتمال  حمله دشمن به بیشتر تاسیسات مهم، مراکز صنعتی و تجمعی ایران اسلامی وجود دارد و همچنین بروز حوادث طبیعی شدید مانند زمین لرزه، اکثر استحکامات دفاعی و تاسیسات کشور را مورد تهدید قرار می دهد، تمامی سازه ها و ساختمان های مهم کشور به نوعی دفاعی- نظامی تلقی شده و بر این اساس لازم است در حد امکان ملاحظات پدافند غیرعامل درباره ی همه ی آنها رعایت گردد. حفاظت از ساختمان ها، وابسته به نوع کاربری و اهمیت آنها به لحاظ استراتژیک می باشد. قرارگاه های فرماندهی و کنترل، پناهگاه ها، استحکامات...

ادامه خواندن ←

پدافند غیرعامل و طبقه بندی سازه های امن

از نظر واژه شناسی، واژه "پدافند"  از دو جزء «پد» و «آفند» تشکیل شده است. در فرهنگ و ادب فارسـی «پـاد» پیشوندی است که به معانی «ضد، متضاد، پی و دنبال» بوده و هر گاه قبـل از واژه‌ای قـرار گیـرد معنـای آن را معکوس می‌نماید. واژه «آفند» نیز به مفهوم «جنگ ، جدال، پیکار و دشمنی» است. پدافند به مفهوم کلی به معنی دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن و جلوگیری از دستیابی وی به اهداف خود است که به طور کلی از دو بخش عامل و غیرعامل تشکیل می گردد. هرچند در تقسیم بندی های...

ادامه خواندن ←