برچسب: نظارت

اولین اقدامات مهندس ناظر پس از ارجاع کار نظارت

هنگامی که شما به عنوان مهندس ناظر ملکی برای تخریب و نوسازی قرارداد امضا میکنید و پس از طی مراحل اداری جواز ملک صادر میشود،به هیچ عنوان نباید با درخواست مالک (سازنده) بلافاصله برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی را امضا کنید! در این رابطه که در صورت احراز چه شرایطی برگ " اعلام شروع عملیات ساختمانی " را ممهور و امضا کنیم.اما حال به بررسی مرحله نخست آن که بازدید از محل ملک و همجواری های آن است می پردازیم. شما به عنوان مهندس ناظر باتفاق مالک از محل ملک و همسایه ها بازدید بعمل می آورید. در این بازدید میبایست به چند نکته...

ادامه خواندن ←

تصویب آزادسازی حق‌الزحمه نظارت و نحوه پرداخت آن

در جلسه هشتاد و سوم هيئت مديره  سازمان نظام مهندسى استان تهران افتتاح حساب واسط براى كليه ناظرين به تصویب رسید و مقرر شد حق‌الزحمه نظارت ماده 33 و آبفا در این حساب واريز و سود حاصله به خود مهندسان تعلق گيرد. خلاصه فرآيند پيشنهادی هيات مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص دريافت حق‌الزحمه نظارت و نحوه پرداخت آن به ناظرين به شرح زیر می‌باشد: مستندات قانونی در فرآیند آزادسازی؛ بند (16-3-1) آیین‌نامه اجرایی ماده 33 مصوب سال 1383: "سازمان استان معادل 5 درصد مبلغ حق‌الزحمه نظارت واریزی صاحب‌کار به حساب سازمان استان را کسر و مابقی...

ادامه خواندن ←