سامره جدیدالاسلامی

حفظ و نگهداشت استعدادها و کارکنان کلیدی

⭕️ حفظ و نگهداشت استعدادها و کارکنان کلیدی هر فردی (کارکنان) درون سازمان برای هدفی حاضر است که اگر به درستی به انجام برساند، سازمان نیز به هدف خود میرسد. برخی افراد اهداف و وظایف کلیدی تری دارند و برخی خیر. برخی موقعیت و پتانسیل رشد بیشتری دارند و برخی کمتر. در تقابل این موارد برخی افراد کلیدی تعریف می شوند و سازمان بایستی برای حضور آنها تلاش بیشتری بکند و انرژی بیشتری صرف کند. مدیریت منابع انسانی در سازمان در حوزه نگهداشت کارکنان یک وظیفه عمومی دارد به این صورت که رویه های تعریف کند که کلیه کارکنان میل...

ادامه خواندن ←

تصمیم استراتژیک چیست؟

تصمیم استراتژیک چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ تصمیم استراتژیک، تصمیمی است که: منابع زیاد مالی سازمان را درگیر خود می کند و به عبارتی نیازمند منابع مالی زیاد، جهت اجرا می‌باشد؛ افراد زیادی مرتبط با آن می شوند و به عبارتی تعداد زیادی از کارکنان با آن مرتبط شده و آثار و نتایج حاصله از اجرای تصمیم، افراد زیادی را متاثر می سازد؛ تصمیم استراتژیک تصمیمات استراتژیک، نیازمند منابع انسانی زیادی جهت اجرا می‌باشند و افراد زیادی در فرآیند اجرای آن نقش خواهند داشت؛ تصمیمات استراتژیک، بر مدل کسب و کار سازمان، تاثیر اساسی خواهد داشت و گاهی باعث تغییرات...

ادامه خواندن ←

آیا شما شهامت نشستن دارید؟

⭕️ آیا شما شهامت نشستن را دارید؟ در ذهن من و شما یکی از مصادیق شهامت یعنی اینکه در جمعی بزرگ روبروی یک مقام/مدیر ارشد بایستی و شروع کنی به انتقاد از وی آنهم شجاعانه و با صدای بلند. اما شهامت دو رو دارد. یکی از بهترین جملاتی که دو روی شهامت را نشان می دهد جمله ای از چرچیل است: شهامت یعنی ایستادن و سخن گفتن . شهامت همچنین یعنی نشستن و گوش دادن چه یک خانه دار هستید یا یک کارمند یا یک مدیر مدرسه و یا یک رییس جمهور شما هم باید شهامت ایستادن را داشته باشید...

ادامه خواندن ←

نگاه به افق های دور در تصمیم‌گیری

 نگاه به افق های دور در تصمیم‌گیری تصمیمی که امروز، بد و نامناسب جلوه می‌کند، ممکن است در بلند مدت، خوب و مثبت از کار در آید. هنگام تصمیم گیری، تمام فکر و ذهن خود را تنها بر روی اثرات کوتاه مدت تصمیم متمرکز نکنید، چرا که ممکن است نتایج بلند مدت یک تصمیم بسیار متفاوت باشد. در تصمیم گیری دو دام وجود دارد: نخستین دام، توجه بیش از حد به اثرات کوتاه مدت تصمیم است، ما انسانها گاه فراموش می‌کنیم که نتایج یک تصمیم در بلند مدت ممکن است با نتایج آن در کوتاه مدت کاملا متفاوت باشد. باید...

ادامه خواندن ←

چالش های سازمانی در دوران نوین

چالش های سازماني در دوران نوین در دهه هاي اخير، در جهان تحولاتي رخ داده و درحال تداوم و تكميل است. اين دگرگوني ها، محيط فعاليت هاي سازمان ها را تغيير داده و سازما نها را براي بقا و رشد با چالش های سازمانی جديد مواجه كرده است. در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم: چالشهاي ناشي از تغيير پارادايم در فيزيك نيوتني، علم با قطعيت همراه بوده و قابل كمي كردن است. علت، در پديده هاي علمي معلوم و روشن است. تفكر، خطي و آينده قابل كنترل است. با ظهور علم كوانتوم، پيش بيني با اطمينان...

ادامه خواندن ←

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی در سال ۱۹۶۴ توسط دالکی و هلمر معرفی شد. بسیار شبیه به تکنیک طوفان ذهنی است با این تفاوت که افراد هیچگاه بصورت گروه در یک جلسه و دور یک میز جمع نمی‌شوند و در واقع رویارویی مستقیم رخ نمی‌دهد. افراد در تکنیک طوفان فکری به علت شرم و خجالت نمی‌توانستند بعضی از ایده هایشان را مطرح نمایند ولی در این روش افراد به صورت کلامی و رودر رو درگیر بحث نمی‌شوند، بلکه رئیس گروه موضوع را به همه اعلام و سپس هر یک از افراد به طور جداگانه ایده هایشان را به صورت کتبی (حتی می تواند...

ادامه خواندن ←