ارتقای خروجی های پروژه ساخت و ساز عمومی از طریق معاملات

۱۲,۰۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

ارتقای خروجی های پروژه ساخت و ساز عمومی از طریق معاملات یا قراردادهای رابطه ای

نويسندگان مقاله

یان نینگ و فلورانس یان یانگ لینگ

سال انتشار

پايگاه دانلود مقاله

ASCE

نام ژورنال

مديريت در مهندسي

صفحات مقاله انگليسي

10 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

25 صفحه

سال انتشار مقاله

2014

2014

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2014 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

ارتقای خروجی های پروژه ساخت و ساز عمومی از طریق معاملات یا قراردادهای رابطه ای

یان نینگ و فلورانس یان یانگ لینگ (۲۰۱۴)


چکیده

مطالعه حاضر، که بر اساس نظریه طراحی مبتنی بر رابطه قراردادی و نظریه محاط شبکه، نحوه اثرگذاری معاملات رابطه‌ای (به عنوان مثال، هنجارهای رابطه قراردادی و استراتژی‌های شبکه) بر کیفیت رابطه و ۱۰۴ پروژه عمومی در سنگاپور انجام شده، نشان می‌دهد که کیفیت روابط و معاملات رابطه‌ای از تاثیر مثبت بر خروجی پروژه‌های عمومی برخوردار هستند (به عنوان مثال، زمان، هزینه، کیفیت عملکرد و رضایت مشتری). یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که به اشتراک گذاری اطلاعات موثر سبب افزایش کیفیت رابطه شده، و روابط، خروجی‌های پروژه‌های ساختمانی عمومی را بررسی کرده است. یافته‌های حاصل از یک نظرسنجی پرسشنامه‌ای  سبب افزایش عملکرد زمان، عملکرد کیفیت و رضایت مشتری می‌شوند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که استفاده از هنجارهای رابطه قراردادی ، خروجی‌ها را به روش‌های زیر تحت تاثیر قرار می‌دهند: (۱) ابزار اختصاصی که به طور قابل توجه به هزینه عملکرد کمک می‌کنند، (۲) انعطاف پذیری و همبستگی قراردادی که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد زمان دارد، و (۳) هماهنگی در ماتریس اجتماعی و استفاده از ابزار اختصاصی که رضایت را تا سطح قابل توجه ارتقاء خواهند داد. این مطالعه به مبانی نظری و دانش تجربی کمک کرده و نشان می‌دهد که کیفیت رابطه خوب می‌تواند به کسب خروجی‌های بهتر در پروژه‌های ساخت و ساز عمومی کمک کند. همچنین مشخص شد که هنجارهای رابطه قراردادی دارای اثر مثبت بر خروجی پروژه‌های عمومی و کیفیت رابطه می‌باشند. توصیه‌های مربوط به روش‌های معامله رابطه‌ای که قادر به بهبود خروجی پروژه‌های عمومی هستند، ارائه شده است.

کلید واژه :معاملات رابطه ای، هنجارهای قرارداد متقابل، شبکه محاط شده، روابط پروژه های عمومی، خروجی ها، سنگاپور، عقد قرارداد.

.