ارزیابی انتقادی از تکنیک های تجزیه‌وتحلیل شناختی در ح

۱۲,۰۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

ارزیابی انتقادی از تکنیک های تجزیه‌وتحلیل شناختی در حوزه‌ی
مديريت ساخت‌وساز

نويسندگان مقاله

فرناندو موندراگون سولیس، ویلیام جِی اُبراین

سال انتشار

پايگاه دانلود مقاله

Science Direct

نام ژورنال

اتوماسیون در ساخت و ساز

صفحات مقاله انگليسي

12 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

29 صفحه

سال انتشار مقاله

2014

2014

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2014 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

ارزیابی انتقادی از تکنیک های تجزیه‌وتحلیل شناختی در حوزه‌ی
مدیریت ساخت‌وساز

فرناندو موندراگون سولیس، ویلیام جِی اُبراین (۲۰۱۴)


چکیده

تکنیک‌های تجزیه‌وتحلیل شناختی در حوزه دانش کارکنان درزمینه‌ی ساخت‌وساز اخیراً موردتوجه قرارگرفته است. گرچه تصمیم‌گیری در استفاده از چنین تکنیک‌هایی با توجه به پیچیدگی‌های آن‌ها، تنوع حوزه‌ها و روش‌ها و نیز محدودیت‌های مورد انتظار جهت به‌کارگیری در محل‌های کار، کماکان سخت و دشوار می‌باشد. این مقاله به بررسی انتقادی از تکنیک‌های تجزیه‌وتحلیل شناختی می‌پردازد تا ارزش آن‌ها را برای تحقیق در مدیریت ساخت‌وساز ارزیابی کند. این ارزیابی در راستای شناسایی عملکرد انواع مختلفی از این تکنیک‌ها می‌باشد و همچنین محدودیت‌هایی که در اجرای آن‌ها در محیط ساخت‌وساز وجود دارند تشریح می‌شوند. در این ارزیابی، مؤلفه‌های این تکنیک‌ها موردبررسی قرار می‌گیرند تا قابلیت‌ها و کارکردهای آن‌ها به‌صورت مجزا مشخص گردند و درعین‌حال مشکلات واقعی در جمع‌آوری و ارائه دانش نیز روشن گردند. تجربه نویسندگان این مقاله از مطالعات پیشین در تجزیه‌وتحلیل شناختی مکمل این تحلیل می‌باشد که در ارائه پیشنهاد‌هایی در خصوص چالش‌های عملی و پیامدهای به‌کارگیری تکنیک‌های خاص در ساخت‌وساز مفید می‌باشند.

کلید واژه : تجزیه‌وتحلیل شناختی، مدیریت ساخت‌وساز، استخراج دانش، ارائه دانش

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ارزیابی انتقادی از تکنیک های تجزیه‌وتحلیل شناختی در ح”