استفاده از ارزیابی ریسک فازی به منظور سنجش ریسک هزینه ب

۹,۰۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

استفاده از ارزیابی ریسک فازی به منظور سنجش ریسک هزینه بالاسری در پروژه های بین المللی ساخت و ساز

نويسندگان مقاله

ایرم دیکمن، تالت بیرگونول و سدات هان

سال انتشار

2007

پايگاه دانلود مقاله

Science Direct

نام ژورنال

ژورنال بین المللی مدیریت پروژه

صفحات مقاله انگليسي

12 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

20 صفحه

DOI

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.12.002

سال انتشار مقاله

2007

2007

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2007 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

استفاده از ارزیابی ریسک فازی به منظور سنجش ریسک هزینه بالاسری در پروژه های بین المللی ساخت  و ساز

ایرم دیکمن، تالت بیرگونول و سدات هان (۲۰۰۷)


چکیده

تصمیم درست در مورد افزایش هزینه و در عین حال پیشنهاد مناقصه برای پروژه های بین المللی ساخت و ساز یک تصمیم بسیار مهم می باشد. سطح افزایش ریسک یک تابعی از ریسک های مرتبط با پروژه می باشد. شرکت های ساختمانی ممکن است از ابزاری ها به آن ها در ارزیابی سطح ریسک کمک کند بهره ببرند تا این که بتوانند در مورد افزایش هزینه درست تصمیم گیری کنند. هدف این مقاله پیشنهاد یک متدو لوژی ارزیابی ریسک فازی برای پروژه های بین المللی ساخت و ساز و توسعه ابزاری برای اجرای متدو لوژی پیشنهادی می باشد. متدولوژی پیشنهادی از تاثیر روش الگو برداری برای ساخت مدل ریسک ارزیابی فازی استفاده می کند تا میزان ریسک افزایش هزینه را تخمین بزند. یک سیستم کامپیوتری برای شرکت بین المللی ساخت و ساز توسعه داده شده است و کاربرد پذیری این سیستم در طی ارزیابی ریسک در مرحله پیشنهاد مناقصه با استفاده از شرکت واقعی و اطلاعات پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه ابزار توسعه داده شده مخصوص شرکت می باشد، ممکن است ابزار های مشابه برای سایر شرکت ها و با استفاده از همین متدو لوژی توسعه داده شود و قضاوت های کارشناسانه ای که بیانگر اهداف و سیاست های ریسک متفاوت می باشد.

کلید واژه : ساخت و ساز بین المللی، مدیریت ریسک، منطق فازی.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “استفاده از ارزیابی ریسک فازی به منظور سنجش ریسک هزینه ب”