تأثیر ارزیابی قابلیت اطمینان در برنامه ریزی سطح کاربرد

۱۲,۵۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

تأثیر ارزیابی قابلیت اطمينان در برنامه ریزی سطح کاربردی بر عملکرد در سطح مدیریت پروژه

نويسندگان مقاله

سانگ چول كيم و همكاران

سال انتشار

پايگاه دانلود مقاله

ASCE

نام ژورنال

مديريت در مهندسي

صفحات مقاله انگليسي

9 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

20صفحه

سال انتشار مقاله

2015

2015

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2015 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

تأثیر ارزیابی قابلیت اطمینان در برنامه ریزی سطح کاربردی بر عملکرد در سطح مدیریت پروژه

سانگ چول کیم و همکاران(۲۰۱۵)


چکیده

سیستم مدیریت ارزش کسب شده و برنامه ریزی نهایی به طور گسترده به عنوان ابزارهای عملکرد مؤثر برای مدیران ساخت و ساز بخش های تولید در پروژه های ساختمان سازی استفاده می شود. ارزیابی های سیستم مدیریت ارزش کسب شده  منطبق بر هزینه های سطح پروژه و عملکردهای برنامه ریزی هستند درحالی که سیستم برنامه ریزی نهایی درصد اتمام کار را برآورد می کند و سطح اعتبار برنامه ریزی و طراحی را نشان می دهد. این مقاله، رابطه بین اعتبار طرح ریزی را در سطح کاربردی و عملکرد پروژه را در سطح مدیریتی بررسی   می کند. ( موفقیت یا شکست پروژه ). محققان با تحلیل داده های تجربی ۲۳ پروژه مسکونی در شرکت های ساختمان سازی بزرگ در یافته اند که طرح تولید در برنامه هفتگی با طرح روزانه در پروژه های موفق رابطه ویژه ای دارد این رابطه در پروژه های نا موفق مشاهده نمی شود . محققان به منظور درک بهتر این یافته مصاحبه هایی را با سهامداران پروژه انجام داده اند. این مقاله نشان می دهد که تأکید بر شاخص های برنامه ریزی نهایی باعث می شود که پیمانکاران جزء در رفتارهایی مثل تغییر شاخص های سطح کاربردی مشارکت کنند. طرح تولید در سطحمدیریتی نیز یک ریسک تلقی می شود. یافته های مقاله، دیدگاه های ارزشمندی را پیشنهاد می کنند و به سهامداران پروژه جهت درک ویژگی های شاخص سطح مدیریتی و کاربردی و رابطه آنها کمک می نمایند.

کلید واژه :ارزش درآمد، لاغر، ساخت، شاخص عملکرد برنامه، شاخص عملکرد هزینه، درصد-برنامه-تکمیل، تحلیل تجربی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تأثیر ارزیابی قابلیت اطمینان در برنامه ریزی سطح کاربرد”