تجزیه‌وتحلیل تأثیر کارفرما در مدیریت پروژه‌های ساخت

۹,۰۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

تجزیه‌وتحلیل تأثیر كارفرما در مدیریت پروژه‌های ساخت

نويسندگان مقاله

استفان اولاندن

سال انتشار

نام ژورنال

ژورنال مدیریت ساخت و ساز و اقتصاد

صفحات مقاله انگليسي

12 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

15 صفحه

سال انتشار مقاله

2007

2007

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2007 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

پروژه‌های ساخت با جذب سرمایه از ذی‌نفعان مختلف روبرو بوده که هر یک به بیان توقعات و انتظاراتشان نسبت به پروژه می‌پردازند. این موارد غالباً در تضاد با یکدیگر بوده و تحقق تمام آن‌ها غیرمحتمل خواهد بود. فرایند مدیریت ذی‌نفعان شامل ارزیابی نیازها و توقعات ذی‌نفعان در ارتباط با اهداف اصلی پروژه می‌باشد. یک مبنای مهم این روش تحلیل ذی‌نفعان می‌باشد. رویکرد بر مبنای تئوری‌های مدون، دانش مدیریت ذی‌نفعان و داده‌های تجربی قرارگرفته است. تحلیل شامل شاخص خاصی بوده که برای تعیین ماهیت تأثیر، احتمال اثرگذاری‌شان در جایگاهشان نسبت به پروژه و شناسایی موافقان و مخالفان مورداستفاده قرار می‌گیرد. تحلیل شاخص تأثیر ذی‌نفع به مدیر پروژه این امکان را می‌دهد که فرایند مدیریت ذی‌نفع را سازمان‌دهی و نهادینه نماید.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تجزیه‌وتحلیل تأثیر کارفرما در مدیریت پروژه‌های ساخت”