تحلیل ریسک تحویل در حوزه مدیریت برنامه با استفاده از من

۱۲,۰۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

تحلیل ریسک تحویل در حوزه مدیریت برنامه با استفاده از منطق فازی و تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعه موردی در چین

نويسندگان مقاله

كيان شي و همكاران

سال انتشار

پايگاه دانلود مقاله

Science Direct

نام ژورنال

مديريت پروژه

صفحات مقاله انگليسي

9 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

18 صفحه

سال انتشار مقاله

2014

2014

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2014 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

تحلیل ریسک تحویل در حوزه مدیریت برنامه با استفاده از منطق فازی و تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعه موردی در چین

 کیان شی و همکاران (۲۰۱۴)


چکیده

در دهه گذشته شاهد افزایش بیشماری در برنامه‌های ساخت‌وساز بزرگ بوده‌ایم که ارائه‌دهنده شماری ریسک‌های اضافی از نظر جنبه‌های مدیریتی بوده‌اند. دلیل این امر ویژگی‌های منحصربه‌فرد برنامه‌ها در مقایسه با پروژه‌های سنتی می‌باشد. بر اساس تعریف برنامه ساخت رویکرد ترکیبی برای مطالعه مدیریت ریسک تحویل در این پروژه‌ها اتخاذ گردیده است. محتوی اصلی شامل: ۱- ایجاد ساختار ریسک تحویل برای برنامه ساخت به‌عنوان مبنای تحلیل ریسک کمی و کیفی، ۲- تحلیل شدت ریسک و برآورد بازدهی روش‌های تحویل به کمک تئوری منطق فازی و تحلیل پوششی داده‌ها و ۳- ایجاد مطالعه موردی از بازی‌های آسیایی گوانگجو ۲۰۱۰ به‌عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های ساخت برای اعمال و تأیید رویکرد ترکیبی ریسک تحویل اتخاذشده در این مطالعه می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که روش تحویل با قرارداد مجزا که برای استفاده دربازی‌های آسیایی گوانگجو اتخاذشده بهترین گزینه نمی‌باشد و بنابراصول قراردادهای مدیریت پروژه و قرارداد با شرکا نیازمند بهبود می‌باشد. رویکرد ترکیبی اتخاذشده در این مطالعه موردی ممکن است برای انتخاب روش تحویل بهینه در سایر برنامه‌های ساخت توسط سایر افراد اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.

کلید واژه :برنامه ساخت، ریسک تحویل، تحلیل پوششی داده‌ها

.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تحلیل ریسک تحویل در حوزه مدیریت برنامه با استفاده از من”