شکست بتن حاوی خرده لاستیک

۱۱,۵۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

مروری بر بتن خود سنجش ذاتی و سازه

نويسندگان مقاله

 هان و همکاران

سال انتشار

پايگاه دانلود مقاله

Science Direct

نام ژورنال

اندازه گيري

صفحات مقاله انگليسي

19 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

34 صفحه

سال انتشار مقاله

2013

2013

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2013 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

شکست بتن حاوی خرده لاستیک

آدریوس گرینیس (۲۰۱۳)


چکیده

هرساله مقدار عظیمی از لاستیک‌ چرخ‌های استفاده‌شده غیرقابل تجزیه میکروبی در جهان انباشته می‌شود. تجربه‌ها راه‌های مؤثری برای افزایش انرژی شکست(نیوتن متر) در بتن‌هایی که با فلز و پروپیلن استفاده‌شده است را نشان می‌دهد و این مقدار فیبر برای افزایش مقاومت و تنش یک مقدار بهینه است. (نیروی مخصوص تنش کششی زیر بار خمش). شکست بتن ترد و شکننده نیست و ادامه پیدا می‌کند تغییر شکل بعد از بیشترین تنش و این توانایی برای مقاومت تنش مشخص است و این کاهش زیر بارگذاری خیلی با شیب تندی نیست و محققان ثابت کرده‌اند که خرده لاستیک‌ها در بتن به شکل‌های دیگر از فیبرهای پروپیلن و فلز می‌توانند استفاده شوند. در این تحقیقات پیدا شد که با اضافه کردن لاستیک ضایعاتی و مشخصات خاص تا حدی از تنش کششی بتن گرفته شد و بیشترین شکست پلاستیک بتن را تشکیل می‌دهد، از طرف دیگر این‌چنین بتن‌ها به بیشترین انرژی شکست نیازمندند. نمونه‌های بتن در برابر بیشترین مقاومت پسماند در ۵۰۰ میکرومتر از شکست و جابجایی ترک در حال باز شدن می‌توانند مقاومت کنند.

کلید واژه :شکست بتن، خرده لاستیک، مقاومت خمشی، جابجایی ترک در حال باز شدن، تغییر شکل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شکست بتن حاوی خرده لاستیک”