عوامل تأثیرگذار بر کارآرایی و اثر تحلیل نیازهای ذینفع

۱۱,۵۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

عوامل تأثیرگذار بر کارآرایی و اثر تحلیل نیازهای ذینفع در مرحله ی توجیهی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی

نويسندگان مقاله

لی یانینگ تانگ و کوئیپینگ شن

سال انتشار

2013

پايگاه دانلود مقاله

Science Direct

نام ژورنال

ژورنال بین المللی مدیریت پروژه

صفحات مقاله انگليسي

9 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

24 صفحه

سال انتشار مقاله

2013

2013

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2013 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

عوامل تأثیرگذار بر کارآرایی و اثر تحلیل نیازهای ذینفع در مرحله ی توجیهی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی

لی یانینگ تانگ و کوئیپینگ شن (۲۰۱۳)


چکیده

مرحله ­ی توجیهی یکی از مهم‌ترین مراحل پروژه ­های مشارکت عمومی خصوصی است چراکه عامل پیامی اساسی با توجه به نیاز ذینفع است. بنابراین نیازهای ذینفع اغلب به‌صراحت در مرحله­ی توجیهی بیان نم ی­شود. با توجه به این مسئله، مقاله حاضر به دنبال تحلیل نیازهای اساسی ذینفع/گرو گذار است که باید شرکای پروژه از آن آگاهی داشته باشند. هجده عامل مرتبط با ذینفع ­ها و نیازهای آن­ها بر اساس مصاحبات و نوشته‌ها به دست آمد. اهمیت این عوامل با استفاده از تحقیق پرسش­نامه­ای در هنگ‌کنگ رتبه ­بندی شدند. هم‌چنین انتظار  می­ رفت که برخی متغیرهای زمین ه­ای باید در رتبه ­بندی این عوامل سهیم باشند. درنتیجه، یک متد وزنی سفارشی بیش از متدهای درجه­بندی ساده توسعه یافت که می­توانست به ارزیابی اهمیت وزنی فاکتورهای ذینفع مربوط بپردازد. در این پژوهش، چهار متغیر زمینه­ای تعیین‌شده و تأثیر آن­ها بر جنبه ­هایی مانند نوع و ماهیت یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی ، نقش در یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی  و تجربه کار در این پروژه بررسی شد. برای گروه ­بندی این عوامل، یک تحلیل عامل اکتشافی انجام شد و چهار بعد انتخاب شد. رابطه این ابعاد با چهار متغیر زمینه­ای در درجه­بندی جنبه­ها و موارد مهم و ضروری بودند. پس از بررسی تأثیر این ۴ متغیر، اهمیت وزنی و ارزشی ۱۸ فاکتور با متد درجه­ بندی وزنی تجزیه‌ وتحلیل شد. نهایتاً، بحث در خصوص ترتیب رتبه ­بندی فاکتورها صورت گرفت.

کلید واژه : عوامل بحرانی و حیاتی، مرحله­ی توجیهی، مشارکت عمومی خصوصی، ذینفع، مدیریت ساخت، تحلیل عامل

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “عوامل تأثیرگذار بر کارآرایی و اثر تحلیل نیازهای ذینفع ”