مدیریت پروژه ارزش کسب شده: بهبود توان پیش‌بینی ارزش بر

۱۳,۰۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

مدیریت پروژه ارزش کسب شده: بهبود توان پیش‌بینی ارزش برنامه‌ریزی‌شده

نويسندگان مقاله

هنگ لانگ چن و همكاران

سال انتشار

نام ژورنال

مديريت پروژه

صفحات مقاله انگليسي

8 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

21 صفحه

سال انتشار مقاله

2016

2016

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2016 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

مدیریت پروژه ارزش کسب شده: بهبود توان پیش‌بینی ارزش برنامه‌ریزی‌شده

هنگ لانگ چن و همکاران (۲۰۱۶)


چکیده

مدیریت پروژه ارزش کسب‌شده (EVPM) یک ابزار مؤثر برای مدیریت عملکرد پروژه است. بااین‌حال، اکثر مطالعات صورت گرفته روی گسترش و کاربرد مدیریت پروژه ارزش کسب‌شده، بیش از آنکه روی استفاده از ارزش برنامه‌ریزی‌شده (PV) جهت پیش‌بینی ارزش کسب‌شده (EV) و ارزش قیمت واقعی (AC) تمرکز کنند، روی بهبود قیمت نهایی و برآورد مدت پروژه متمرکز هستند. این مطالعه یک مدل‌سازی سرراست و آسان را برای بهبود توان پیش‌بینی ارزش برنامه‌ریزی‌شده (PV) قبل از اجرای یک پروژه پیشنهاد می‌کند. این مطالعه با استفاده از این روش مدل‌سازی، مدل‌های پیش‌بینی ارزش کسب‌شده (EV) و ارزش قیمت واقعی (AC)  را برای چهار مورد پروژه، طراحی می‌کند. اعتبار سنجی پیش‌بینی خارج از نمونه با استفاده از میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) نشان می‌دهد که روش پیشنهادشده، دقت و صحت پیش‌بینی را برای ارزش کسب‌شده (EV) و ارزش قیمت واقعی (AC)، به ترتیب ۶۶/۲۳% و ۳۹/۱۷% بهبود می‌بخشد. این بهبود در توان پیش‌بینی ارزش برنامه‌ریزی‌شده (PV)  قبل از اجرای پروژه، یک مدیریت دارای اطلاعات پیش‌بینی قابل‌اعتمادتر درباره عملکرد ارزش کسب‌شده (EV)  و ارزش قیمت واقعی (AC)  فراهم می‌کند و اجازه اقدامات پیشگیرانه مؤثر را می‌دهد.

کلید واژه : مدیریت ارزش کسب‌شده، ارزش برنامه‌ریزی‌شده، ارزش کسب‌شده، هزینه واقعی،  پیش‌بینی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مدیریت پروژه ارزش کسب شده: بهبود توان پیش‌بینی ارزش بر”