مطالعات مدیریت ذینفعان در ابر پروژه‌های ساختمانی: مرو

۱۲,۵۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

مطالعات مدیریت ذینفعان در ابر پروژه‌های ساختمانی: مرور و جهت‌گیری آینده

نويسندگان مقاله

کا یان موک، جئوفری شن، جینگ یانگ

سال انتشار

نام ژورنال

ژورنال بین‌المللی مدیریت پروژه

صفحات مقاله انگليسي

12 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

16 صفحه

سال انتشار مقاله

2015

2015

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2015 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

ماهیت همراه با عدم اطمینان و پیچیده ابر پروژه‌های ساختمانی نیازمند رویکرد مدیریت ذی‌نفعان مناسبی بوده که قادر به حفظ منافع متضاد ذی‌نفعان باشد. در مطالعات قبلی مدیریت ذی‌نفعان به‌عنوان عامل کلی و عمومی در نظر گرفته‌شده است درحالی‌که این تحقیقات در پروژه‌هایی در مقیاس کوچک انجام‌گرفته است. مطالعه نسبت به مدیریت ذینفعان در ابر پروژه‌های ساختمانی با کمبود اساسی روبرو می‌باشد. در این مقاله تحلیل آخرین تحقیقات نسبت به مقالات منتشرشده بین سال‌های ۱۹۹۷تا ۲۰۱۴ انجام‌گرفته است. چهار حوزه تحقیقاتی اصلی مورد شناسایی قرارگرفته که شامل منافع و اثرات ذینفعان، فرایند مدیریت ذینفع، روش تحلیل و درگیر بودن ذینفعان می‌باشد. این مطالعه بیانگر این بوده که رویکردهای مدیریت ذینفع در ابر پروژه‌های ساختمانی در محیط ملی قرارگرفته که بیانگر نیاز به شناسایی تأثیر فرهنگ ملی بر این حوزه می‌باشد. علاوه بر این روش‌های سنتی فارغ از نقاط ضعفشان به شکل گسترده موردپذیرش قرار می‌گیرند بنابراین رویکرد شبکه اجتماعی برای مدیریت روابط ذینفعان ضروری می‌باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مطالعات مدیریت ذینفعان در ابر پروژه‌های ساختمانی: مرو”