مطالعه کنترل هم‌زمان کیفیت ساخت سطوح مخازن سدهای بتن م

۱۲,۵۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

مطالعه کنترل هم‌زمان کیفیت ساخت سطوح مخازن سدهای بتن متراکم غلتکی

نويسندگان مقاله

 لیور و همکاران

سال انتشار

پايگاه دانلود مقاله

Science Direct

نام ژورنال

اتوماسیون در ساخت و ساز

صفحات مقاله انگليسي

13 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

34 صفحه

سال انتشار مقاله

2015

2015

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2015 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

مطالعه کنترل هم‌زمان کیفیت ساخت سطوح مخازن سدهای بتن متراکم غلتکی

 لیور و همکاران (۲۰۱۵)


چکیده

کنترل کیفیت ساخت سطح مخزن، مهم‌ترین نگرانی اصلی در مدیریت ساخت سدهای بتن متراکم غلتکی  است. کیفیت مصالح مخصوص تشکیل‌دهنده سدهای بتن متراکم غلتکی از عوامل بسیاری تأثیر می‌پذیرد که شامل: تراکم غلتکی، دمای بتن و شرایط محیطی سطوح مخازن سازه. جمع‌آوری به‌موقع و آنالیز جامع داده‌های سازه از تمامی فرآیند ساخت سطوح مخازن و بازخورد بعدی عملکرد سازه در محیط کلید اصلی گسترش کنترل کیفیت ساخت و همچنین به دست آوردن مقبولیت بیشتر است. روش‌های قدیمی کنترل کیفیت ساخت شامل بازرسی دستی یا آزمایش‌های نمونه‌گیری پرزحمت بوده است و به‌آسانی منجر به نقص و عیوب غیرقابل‌کشف و جبران‌ناپذیر در کیفیت می‌شود. در مقاله پیش رو روش‌های هم‌زمان کنترل کیفیت ساخت برای سطوح مخازن سدهای بتن متراکم غلتکی پیشنهاد گردیده است. شناسایی خودکار لایه‌های متراکم شده محقق شده است. بر اساس سیستم یکپارچه موقعیت‌یابی سرتاسری و فن‌های سیستم ماهواره‌ای ناوبری سرتاسری فنّاوری حسگر و فنّاوری ارسال شبکه و سیستم کنترل کیفیت هم‌زمان سازه گسترش پیداکرده و در سد آل دی آل به‌عنوان موضوع مطالعه به‌کاربرده شده است.

نتایج به‌دست‌آمده کل فرآیند را تصدیق می‌کند و کنترل به‌موقع از کیفیت تراکم غلتکی، دمای بتن و شرایط محیطی سازه در هر لایه متراکم شده از سطوح مخازن و ضمانت رضایت‌بخش از کیفیت ساخت و کارایی بالا که مؤثر بودن این سیستم را اثبات می‌کند. دیگر اینکه داده‌های ساخت برای برقراری مدل‌های پیش‌بینی تراکم و افت مقدار تراکم لرزشی به‌وسیله روش بررسی رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.

کلید واژه : سد، سطح مخزن، کنترل کیفیت ساخت، کنترل هم‌زمان، مدل پیش‌بینی.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مطالعه کنترل هم‌زمان کیفیت ساخت سطوح مخازن سدهای بتن م”