نظارت بر مدت‌زمان پروژه و هزینه در یک پروژه ساخت‌وساز

۱۱,۵۰۰ تومان

مشخصات مقاله

عنوان مقاله

نظارت بر مدت‌زمان پروژه و هزینه در یک پروژه ساخت‌وساز با استفاده از نمودارهای کنترل کیفیت آماری

نويسندگان مقاله

رضا علي وردي و همكاران

سال انتشار

پايگاه دانلود مقاله

Science Direct

نام ژورنال

مديريت پروژه

صفحات مقاله انگليسي

13 صفحه

صفحات ترجمه مقاله

32 صفحه

سال انتشار مقاله

2013

2013

در اين دسته بندي ترجمه مقالات آي اس آي سال 2013 ميلادي از پايگاه هاي مختلف منتشر كننده مقالات در كتابخانه مجازي مرجع مهندسي و مديريت ساخت قرار داده شده است.

ژورنال هايي كه بيشترين تعداد ترجمه را در اين سايت به خود اختصاص داده اند، عبارتند از:

International Journal of Project Management

Automation in Construction

Journal of construction and Engineering Management

Journal of Management in Engineering

Engineering , Construction and Architectural Management

Construction Management and Economics

نظارت بر مدت‌زمان پروژه و هزینه در یک پروژه ساخت‌وساز با استفاده از نمودارهای کنترل کیفیت آماری

رضا علی وردی وهمکاران (۲۰۱۳)


چکیده

ارزش حاصله یک فن پیشرو در نظارت و تجزیه‌وتحلیل اجرای پروژه و پیشرفت پروژه است. اگرچه، آن اندازه‌گیری دقیق پیشرفت پروژه را ممکن می‌کند و می‌تواند تمام انحرافات زمان و هزینه از برنامه را کشف کند، توانایی‌اش در ارائه گزارش سطح پذیرفته‌شده‌ای از انحراف به‌خوبی مطالعه نشده است. این تحقیق نگرشی برای غلبه بر این محدودیت به‌وسیله نمودارهای کنترل کیفیت آماری برای نظارت بر شاخص‌های ارزش کسب‌شده ارائه می‌دهد. برای این منظور، زمان پروژه و شاخص عملکرد هزینه یک پروژه ساخت‌وساز واقعی به‌طور منظم در نمودارهای کنترل تکی (خاص) تحت نظارت قرار گرفتند. نتایج بسیار امیدوارکننده بودند و نه‌تنها به‌خوبی با نگرش‌های سنتی رقابت می‌کردند، بلکه به دانش گروه عملکرد پروژه می‌افزاید. در پایان نتیجه گرفته شد که نگرش ارائه‌شده کنترل طرح را بهبود می‌بخشد و قابلیت روش ارزش کسب‌شده را افزایش می‌دهد.

کلید واژه :روش ارزش کسب‌شده، نمودار کنترل فردی، شاخص‌های عملکرد پروژه، شاخص‌های عملکرد زمان‌بندی و هزینه

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “نظارت بر مدت‌زمان پروژه و هزینه در یک پروژه ساخت‌وساز ”