برچسب: اجرا

چرخه عمر پروژه های زیربنایی

روشی که معمولا به کمک مدیران پروژه برای تخمین کار و بودجه مورد نیاز یک پروژه مورد استفاده قرار می­گیرد، چرخه عمر پروژه می­باشد. این مفهوم برای مدیران امروزی به مراتب بیش­تر از قبل آشناتر و قابل فهم ­تر است. این مراحل به صورت پی ­درپی بوده که چارچوب اساسی برای اهداف مدیریت پروژه را فراهم می­سازد (سازمان زیربنایی انتاریو، 2010). پروژه­های زیربنایی طبق تعریف سازمان مدیریت پروژه ( ۱۹۹۷) شامل پنج فاز آغازین، آماده سازی، اجرا، عملکرد و کنترل پروژه و در نهایت خاتمه شامل چرخه عمر پروژه­ هایی است که به طور دقیق برنامه­ریزی شده باشند. هم­چنین طبق...

ادامه خواندن ←

نکات مهم در اجرای سازه های بتنی

ساخت بتنِ (سازه های بتنی) در مهم ترین اعضا آن یعنی دیوار و ستون ، بدون آزمایشگاه و پیمانه وزنی و تعیین مدول نرمی و رطوبت موجود در شن و ماسه و منحنی پیوستگی دانه بندی، غیرممکن است. برای رفع این نقیصه باید ازپیمانکاری بهره جست که تمام قالب ستون و دیوار یک طبقه را همزمان داشته باشد و امکان خرید بتن آماده مثل سقف و تیرها، برای آن وجود داشته باشد ولی کارخانه ها نیز برای حجم کم بتن ستون ها، پمپ ندارند که بفرستند. خرید شن و ماسه غیراستاندارد از مصالح فروشی یا معادن (فاقد استاندارد) نیز به...

ادامه خواندن ←