برچسب: توسعه پایدار

مدیریت زمان بندی با رویکرد توسعه پایدار

ساخت و ساز پایدار (توسعه پايدار) به عنوان سرمایه گذاری در آینده از طریق حفاظت از انرژی، آب و منابع طبیعی از طریق استفاده مجدد، بازیافت، طراحی نوآورانه و به حداقل رساندن زباله ها و آلودگی هوا به نحوی که نیازهای ما بدون تخریب نیاز آیندگان تامین گردد، در نظر گرفته می شود. از طرفی ترویج ساخت و ساز پایدار می بایست به عنوان بخشی از سیاست های دولت در راستای توسعه پايدار که ارتباط و همبستگی اقتصاد، محیط زیست و رفاه اجتماعی را به رسمیت می شناسد، قرار گیرد. ساخت و ساز پایدار (توسعه پايدار) نشان دهنده یک راه...

ادامه خواندن ←

اهداف توسعه پایدار

اهداف توسعه پایدار زمین و ساختمانها هدف: به حاکثر رساندن استفاده موثر از زمین و ساختمان به منظور کمک به یک محیط با کیفیت بالا پروژه های ساخت و ساز یک طیف گسترده ای از اثرات را در بر می گیرند. اثرات بر روی محیط زیست منطقه ساخته شده، مصرف انرژی، حمل و نقل، اکوسیستم، شرایط اجتماعی مردم، فضای سبز و تفریح و سرگرمی نیز اثر دارد. بنابراین تصمیم گیری در مورد محل ارزیابی اولیه از سایت اساسا پایداری در توسعه جدید را تخت تاثیر قرار می دهد. توسعه پایدار مستلزم آن است که مطالعات دقیق بر زمین انجام شود....

ادامه خواندن ←

مفهوم ساخت و ساز پایدار

همانند مفهوم توسعه پایدار (ساخت و ساز پایدار)، اصطلاح ساخت و ساز پایدار نیز یک مسئله متقابل می باشد و به معنای چیزهای مختلف برای افراد متفاوت می باشد. ساخت و ساز پایدار بررسی کارهای مرتبط حاکی از وجود تعاریف چندگانه در این خصوص می باشد (کیبرت،1994؛ دتر[1]،2000؛ ویات[2]،1994) و از لحاظ محدوده و مفهوم متنوع می باشند. لذا برای سادگی بهتر است مفهوم ساخت و ساز پایدار را به عنوان زیرمجموعه توسعه پایدار و نیز کاربرد آن را در صنعت ساخت و ساز در نظر گرفت. صنعت ساخت و ساز شامل تمام کسانی است که فعالیت های برنامه ریزی،...

ادامه خواندن ←

سامانه ارزیابی پرل PEARL

در بین کشورهای حوزه خاورمیانه، امارات متحده عربی در امر ساختمان سازی و شهرسازی و همگام بودن با سیستم های نوین بین المللی، گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده است. این کشور با الگوهای ارائه شده توسط انجمن طراحی شهری ابوظبی اقدام به پیاده سازی سیستم بریم و انطباق آن با الگوهای اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی نمود و در نهایت سامانه بومی پرل (PEARL) به معنی مروارید را به کار برده است. سامانه مروارید (PEARL) امارات متحده عربی بر اساس 4 زمینه (محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در جهت دستیابی به معماری پایدار ساختمان و استفاده حداکثری از انرژی...

ادامه خواندن ←

سامانه ارزیابی بریم BREEAM

این سامانه (BREEAM) عمومی ترین سامانه ارزیابی است که توسط طراحان انگلیسی برای انواع ساختمان ها در 4 زمینه (میزان اهمیت ساختمان ها، طراحی، ساخت و بهره برداری) مورد استفاده قرار می گیرد. این سامانه  (BREEAM) دارای مزایایی از قبیل افزایش کارایی و فروش محیطی ساختمان ها، ارائه موفقیت های محیطی قابل اندازه گیری توسط طراحان، بررسی اموال از نقطه نظر محیطی با هدف پس انداز هزینه ها توسط مالکان است. معیارهای سامانه ارزیابی بریم عبارت از مواد و مصالح، حمل و نقل، ضایعات و زباله ها، آب، انرژی، مدیریت، آلودگی، سلامت و بهداشت، اقلیم و مواد و مصالح است.

ادامه خواندن ←

سامانه ارزیابی لید LEED

با گسترش احداث ساختمان ها با تکنولوژی سبز و استقبال متخصصان ساختمانی نیاز به برنامه ای مدون در این امر اجتناب ناپذیر شد. بدین منظور در شورای ساختمان سبز ایالات متحده برنامه ای طرح ریزی شد تا اصول بهره برداری از ساختمان های سبز را در کل گیتی قابل استفاده گرداند. این برنامه لید (LEED) نامیده می شود که بر مبنای رهبری در طراحی و انرژی محیط زیست است. این برنامه بر اصل انرژی و محیط زیست استوار شده است و عامل توازن بین عملکردهای ضروری و موثر محیط است که در بر گیرنده یک ارزیابی سه مرحله ای شامل...

ادامه خواندن ←