برچسب: سازه های امن

تقسیم بندی سازه های امن با توجه به عمق انتخاب شده برای طراحی

درکنار مشخص شدن مکان قرارگیری، انتخاب نوع سازه های امن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در واقع با توجه به نوع ماموریت محوله، ارزش عملیاتی، سناریوی احتمالی تهدید و درجه حفاظت، نوع سازه دفاعی- نظامی معلوم می شود. معمولا متناسب با ارزش عملیاتی یک سازه، قدرت تخریبی سلاح تهاجمی افزایش می یابد. در صورتی که قدرت تخریبی سلاح خیلی افزایش یابد، ساختن سازه های سطحی برای مقابله با آن گران تمام می شود. در این صورت استفاده از سازه های زیرزمینی یک گزینه مناسب است. سازه های رو زمینی (سطحی) عموما طرح این سازه ها برای مقاومت در برابر...

ادامه خواندن ←

الزامات مورد توجه طراحان در طراحی فضاهای امن (پدافند غیرعامل)

معماری و شهرسازی به عنوان یک واسطه، قدرت دفاعی (پدافند غیرعامل) را بالا می برد و در ارضای نیاز به امنیت در سلسله مراتب پله ای مازلو اثر مثبت داشته و باعث بقای انسان می گردد. در "اکستیکس"، واژه "دفاع" در مقابل "دشمن" (تهدیدات انسان ساز) و واژه "ایمنی و حفاظت" در مقابل تهدیدات طبیعی به کار می رود. با این رویکرد روانشناسانه به معماری و شهرسازی، بحث ایمنی و امنیت باید در کلیه سطوح برنامه ریزی و طراحی، از موضوعات کلان شهرسازی تا معماری و جزئیات فنی مد نظر قرار گیرد. برای مثال اثرات موج انفجار ناشی از بمباران...

ادامه خواندن ←