برچسب: پورتفولیو

مدیریت پورتفولیو

پورتفولیو مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیات است که به صورت گروهی مدیریت می شوند تا بتویان به اهداف استراتژیک دست یافت. این اجزا قابل اندازه گیری بوده و لزوماً با هم ارتباط و اهداف مشترک ندارند. پورتفولیو برای دستیابی به یک یا چند استراتژی و هدف سازمانی بوجود آمده است و ممکن است از مجموعه ای از اجزای پورتفولیوی گذشته، حال، برنامه ریزی شده و آینده تشکیل شده باشد. پورتفولیوها و طرح ها برخلاف پروژه ها که آغاز و پایان مشخصی دارند، دارای توانایی بالقوه لازم برای داشتن دوره ای طولانی تر و نیز تبدیل پروژه...

ادامه خواندن ←

پورتفولیو چیست ؟

پورتفوليو مجموعه اي از پروژه ها، طرح ها و يا ساير کارهايي است که به منظور تسهيل مديريت مؤثر آنها و برآورد اهداف استراتژيک کسب و کار در کنار يکديگر قرار گرفته اند. پروژه ها يا طرح هاي پورتفوليو لزوماً وابسته به هم نيستند و اين الزام وجود ندارد که به طور مستقيم با يکديگر مرتبط باشند. اجزاي پورتفوليو(يا همان پروژه ها و طرح هاي پورتفوليو) کميت پذير هستند، بنابراين آنها مي توانند اندازه گيري، رتبه بندي و اولويت بندي شوند. پورتفوليو در داخل سازمان وجود دارد و شامل مجموعه اجزاي جاري، برنامه ريزي شده و ابتکارات براي آينده است...

ادامه خواندن ←